Home ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών


Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών

Μη πετάτε τiς άχρηστες ηλεκτρονικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα. Στο κατάστημα της PALS υπάρχει κάδος περισυλλογής ηλεκτρονικών συσκευών. Η εταιρεία μας ευαισθητοποιημένη στην ανακύκλωση υλικών για την προστασία του περιβάλλοντος είναι εγγεγραμμένη στο συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με αριθμό ΑΜΠ 00469

Εναλλακτική Διαχείριση ΑΗΗΕ «Εναλλακτική Διαχείριση», αποτελούν οι εργασίες συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης (ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας) των ΑΗΗΕ ή/και των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των συναρμολογημένων μερών αυτών (συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων), ώστε μετά την επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία τους αντίστοιχα, να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς.

1) Πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση ΑΗΗΕ;

Η ανακύκλωση ΑΗΗΕ είναι σημαντική τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητα ζωής μας όσο για την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας μας, την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, καθώς και προστιθέμενη αξία σε υλικά και τελικά καταναλωτικά προϊόντα.
Ως καταναλωτές και πολίτες έχουμε συμφέρον να διευκολύνουμε το πρόγραμμα  ανακύκλωσης ΑΗΗΕ όχι μόνο γιατί έτσι θα βελτιωθεί το περιβάλλον αλλά και γιατί θα ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση που θα έχουμε τελικώς για την εναλλακτική διαχείριση αυτής της κατηγορίας αποβλήτων.

2) Γιατί να κάνω ανακύκλωση; Διατρέχω κάποιο κίνδυνο αν πετάξω τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές μου συσκευές στα σκουπίδια?

Έχουμε παρατηρήσει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι κατασκευασμένες από πάρα πολλά διαφορετικά υλικά. Κάποια από αυτά τα υλικά, όπως μέταλλα ή κάποια πλαστικά είναι τελείως ακίνδυνα όταν λειτουργούν οι συσκευές μας.
Όταν όμως οι συσκευές μας δεν λειτουργούν (γίνονται λοιπόν απόβλητα), ένα μέρος από αυτά τα υλικά θα μπορούσαν να διαφύγουν και να γίνουν επικίνδυνα για το περιβάλλον.
Είναι λοιπόν σημαντικό αυτές οι συσκευές μας να μην καταλήγουν στα σκουπίδια ή στο πεζοδρόμιο ή στις χωματερές.
Με την ανακύκλωση ξεχωρίζονται από τις παλιές μας συσκευές όλα τα διαφορετικά υλικά ώστε από τη μια μεριά να μπορούν να βρεθούν και να απομονωθούν τα επικίνδυνα υλικά και από την άλλη να συγκεντρωθούν τα υλικά (μέταλλα, πλαστικό, γυαλί) που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή άλλων συσκευών

3) ΔΙΑΛΟΓΗ = ΚΑΛΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

Όπως δεν πρέπει να πετάμε στα σκουπίδια τα χαρτιά, τα πλαστικά, τα γυάλινα μπουκάλια και τα αλουμινένια κουτάκια, έτσι δεν πρέπει να πετάμε και τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές μας συσκευές.

4) Εγώ τι κερδίζω από την ανακύκλωση;

Τα οφέλη από την ανακύκλωση AHHE είναι κοινά για όλους: Δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας.
Την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Την μείωση του όγκου των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στα ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων)
Την εξοικονόμιση πρώτων υλών.
Την εξοικονόμιση ενέργειας.
Την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Την συνεισφορά στον πολιτισμό, εφόσον η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού.

5) Τι ποσότητα ΑΗΗΕ θα έπρεπε να ανακυκλώνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα για να υπάρξει σημαντική αποφόρτιση του περιβάλλοντος από τα απόβλητα;

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την Ελληνική Νομοθεσία, η ποσότητα ΑΗΗΕ που θα πρέπει να οδηγηθούν στην ανακύκλωση είναι 4 κιλά χωριστής συλλογής οικιακής προέλευσης ανά κάτοικο και ποσοστά ανακύκλωσης και αξιοποίησης που κυμαίνονται από 50% έως 80% του μέσου  βάρους ανά συσκευή και τα οποία διαφοροποιούνται ανά κατηγορία εξοπλισμού.

6) Πώς μπορώ εγώ να συνεισφέρω στην προστασία του περιβάλλοντος από τις βλαβερές ουσίες των μπαταριών;

Είναι απλό…όταν η ηλεκτρική ή ηλεκτρονική σας συσκευή δεν δουλεύει πια ή δεν τι θέλετε…. ΜΗΝ ΤΗΝ ΠΕΤΑΤΕ…ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗ!!!

7) Τι θα μου κοστίσει η ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μου συσκευών?

Τίποτα! Η διαδικασία για τον καταναλωτή που επιθυμεί να ανακυκλώσει τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρειάζεται πια είναι απλή και ανέξοδη!

8) Πού ανακυκλώνονται οι συσκευές που έχουν συλλεχθεί;

Η επεξεργασία και ανακύκλωση των ΑΗΗΕ γίνεται σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας. Πέρα από αυτό έχουμε συνεργασία με μία πληθώρα εταιρειών μεταφοράς,  διαλογής και διαχείρισης επικινδύνων υλικών.

9) Ποιός καλύπτει τα έξοδα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ στην Ελλάδα;

Τα έξοδα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καλύπτονται από τους παραγωγούς ΗΗΕ σύμφωνα με το ΠΔ 115/2004.

Και θυμηθείτε!!!

Όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ανακυκλώνονται…

Οι ηλεκτρικές συσκευές που δεν δουλεύουν πια δεν είναι σκουπίδια
μπορούν να συνεχίσουν να … ζουν μέσα από την ανακύκλωση!

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΣ τις Ηλεκτρικές σου ΣΥΣΚΕΥΕΣ

• Εξοικονομείς Φυσικούς Πόρους
• Εξοικονομείς Ενέργεια!
• Σώζεις το περιβάλλον!
• Σώζεις την υγεία και το μέλλον των παιδιών σου! 
• Νοιώθεις καλύτερα
Πηγή : Ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.

 

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής

Η PALS ΣΤΟ You Tube


© Copyright 11-2010, All Rights Reserved by pals
PALS - Αριστοτέλους 16 και Ομήρου Αγ. Δημήτριος, Αθήνα info@pals.gr
Τηλ. 2107563166 - FAX 2107563266