Έξυπνη Κατοικία

OWL Intuition-pv μετρητές παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

OWL Intuition-pv μετρητές  ηλεκτρικής ενέργειας έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση της  κατανάλωσης  ενέργειας στο χώρο μας, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, παρακολουθώντας και κλείνοντας τις περιττές καταναλώσεις. Όταν διαθέτουμε και φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ο μετρητής OWL Intuition-pv μπορεί να μετρήσει ταυτόχρονα και την παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκά. σε πραγματικό χρόνο μεταφέροντας όλα τα δεδομένα σε δικτυακή πύλη owl τα οποία και μπορούν να παρουσιαστούν σε smart phone ή tablet.

Πώς λειτουργεί

Η δικτυακή πύλη OWL καταγράφει αυτόματα τα όλα στοιχεία κατανάλωσης και παραγωγής σας μέσα σε ασφαλή πλατφόρμα λογισμικού. Μπορείτε αφού συνδεθείτε από οποιοδήποτε συνδεδεμένο Διαδίκτυο υπολογιστή να δείτε ζωντανά σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σας συστήματος καθώς και την κατανάλωση στο σπίτι σας, ή να δείτε την καταγραφή του ιστορικού των στοιχείων από οπουδήποτε! Η πρόσβαση στο μετρητή ενέργειας OWL Intuition-pv μπορεί να γίνει από το smartphone, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό iPhone ή Android app.

Σχεδιασμός Συστήματος

Ο μετρητές  ηλεκτρικής ενέργειας OWL Intuition-pv σας επιτρέπει να παρακολουθείτε πόση ηλεκτρική ενέργεια παράγει το φωτοβολταϊκό σας σύστημα καθώς και την ενέργεια που καταναλώνεται στο σπίτι σας.

Υπάρχουν δύο ευρέως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι καλωδίωσης – εγκατάστασης   φωτοβολταϊκών συστημάτων, δείτε παρακάτω διαγράμματα.

Αν έχετε ένα σύστημα τύπου 1 (οι εγκαταστάσεις στην Ελλάδα), τότε το μόνο που χρειάζεται να αγοράσετε είναι ένα μετρητή ενέργειας OWL Intuition-pv. Ωστόσο, αν έχετε ένα σύστημα τύπου 2 θα πρέπει να αγοράσετε  και το Y-Cable Pack.

Τύπος 1: Είναι όπου η τροφοδοσία από τον  φωτοβολταϊκό μετατροπέα είναι συνδεδεμένη στον πίνακα διανομής του δικτύου ηλεκτρικής εταιρείας με ξεχωριστό μετρητή παραγόμενης ενέργειας φωτοβολταϊκών και χρησιμοποιώντας ξεχωριστό οικιακό μετρητή κατανάλωσης ενέργειας.

 

 

Τύπος 2. Στον τύπο 2 οι φωτοβολταϊκοί μετατροπείς συνδέονται  κατ 'ευθείαν στο πίνακα κατανάλωσης φορτίων.

Τα ενεργειακά δεδομένα αυτόματα και συνεχώς συλλέγονται και αποθηκεύονται στη δικτυακή πύλη δικτύου OWL η οποία συνδέεται με την υπάρχουσα ευρυζωνική σύνδεσή σας στο Internet.


Σε πραγματικό χρόνο τα συσσωρευμένα δεδομένα μπορούν να προβληθούν μέσω:

Ενός Προγράμματος  περιήγησης στο Web (συμπεριλαμβανομένων των iPad)

iPhone και Android smartphones.

Σαφείς πληροφορίες περίληψης δεικτών τάσης με γραφικές παραστάσεις

Ευανάγνωστα γραφήματα με τιμές αναλυτικά στο πάνω μέρος.

Εκτύπωση ή κατέβασμα των γραφημάτων.

Υποστήριξη 7 οικονομικών τιμολογίων με χρόνους έναρξης και παύσης.

Προαιρετικά : μεταφορά στοιχείων μέσω πρωτοκόλλου Multicast

Το λογισμικό είναι αναβαθμίσιμο να παρέχει πρόσβαση σε μελλοντικές νέες δυνατότητες και υπηρεσίες

 

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής

Η PALS ΣΤΟ You Tube


© Copyright 11-2010, All Rights Reserved by pals
PALS - Αριστοτέλους 16 και Ομήρου Αγ. Δημήτριος, Αθήνα info@pals.gr
Τηλ. 2107563166 - FAX 2107563266